Sådan bliver du medlem i Bjerringbro Modelflyve Klub.

For at flyve på klubbens bane kræves efter vedtægterne medlemskab
af såvel klubben som Modelflyvning DANMARK der sørger for den nødvendige
ansvarsforsikring. Private forsikringer dækker nemlig ikke i det omfang
lovgivningen kræver.

Indmeldelse i Modelflyvning DANMARK sker på adressen:
http://www.modelflyvning.dk/medlemskab.aspx
Modelflyvning DANMARK sekretariat
Kirkeskovvej 1
4660 Store Hedinge
Telefon: 86 22 63 19 Mandag og Onsdag 16:30 - 18:30
E-mail: info@modelflyvning.dk

- som når kontingentet er betalt sender dig dit forsikringsnummer.
Indmeldelse i klubben sker ved kassereren, som skal have oplyst både
dit frekvensnummer eller om du flyver 2,4 GHz samt dit forsikringsnummer,og når kontingent er
indbetalt for resten af kontingentåret, som går fra 1. marts til 28 (29). februar,
må du begynde at flyve efter klubbens regler om benyttelse af pladsen.

Kontakt klubbens kasserer Brian Thiel på E-mail: brian.thiel@live.com

Kontingentet til klubben er fastsat på baggrund af, at der ikke ydes
offentligt tilskud til banen, og under forudsætning af, at medlemmerne
giver en hjælpende hånd uden betaling, både når det drejer sig om
vedligeholdelse af bane, klubhus og oplæring af nye piloter etc.


Kontingentet:
Medlem over 16år ......... kr. 500,00
Medlem under 16år........ kr. 250,00
Indmeldelsesgebyr.......... kr. 50,00

Ved indmeldelse efter efter 30 juni betales 1/2 pris + indmeldelsesgebyr

Ved indmeldelse efter efter 30 september betales 1/4 pris + indmeldelsesgebyr